Η Παραδοσιακή βιομηχανία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. παράγει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της αγιορείτικο μοσχολίβανο σε 51 διαφορετικά αρώματα σε δυο κορυφαίες ποιότητες.
Η παραγωγή συμπληρώνεται με τα υψηλοτάτης ποιότητας καρβουνάκια σε διαφορετικά
μεγέθη και συσκευασίες και ολοκληρώνεται με τα αναλώσιμα εκκλησιαστικά είδη όπως φυτιλάκια-lampoil-κεριά διαρκείας.
Η βιομηχανία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Από το 1980 τηρεί τις παραδώσεις της για διαρκή ποιοτικά εκκλησιαστικά είδη.