Στην πλατφόρμα μας μπορούν να εγγραφούν μόνο οι έμποροι με επαγγελματικό ΑΦΜ.